Συμβόλαιο & όροι ενοικίασης Διαμερισμάτων

Για να κάνετε κράτηση μέσω Internet θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε Φόρμα κρατήσεων.

Terms of Business
 Ελάχιστος χρόνος διαμονής στα διαμερίσματα είναι 2 ημέρες.

Τρόποι πληρωμής και διαδικασίες
Μια κατάθεση 100,00€ είναι απαραίτη για την επιβεβαιωθέι η κράτησή σας.. Για κρατήσεις που υπερβαίνουν τις (8) οχτώ εβδομάδες, η κατάθεση που απαιτείται θα πρέπει να ισόποση με το κόστος διαμονής μιας (1) εβδομάδας.. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη σας. Το κόστος των 30,00€  θα προστίθεται στο λογαριασμό σας για κάθε κράτηση. Το κόστος των 50.00€ θα προστίθεται στο λογαριασμό σας για ενδοχόμενη μακροχρόνια κράτηση ( μεγαλύτερη του μήνα) θα προστίθεται στο λογαριασμό σας για έξοδα συμβολαίου.

Ένταλμα πληρωμής
Μπορεί να γίνει στο τραπεζικό λογαρισμό της Villanina με Euro  σε Ελληνική Τράπεζα

Πιστωτικές κάρτες
Είναι αποδεκτές όλες οι  σημαντικότερες πιστωτικές κάρτες. Για διαμονή που ξεπερνάει τις τέσσερις εβδομάδες γίνεται κράτηση 3% επι του συνολικού κόστους για τραπεζικά έξοδα.

Άμεση κατάθεση

Μετά την κατάθεση στο τραπεζικό μας λογαριασμό παρακαλείστε να αποστείλετε το καταθετήριο στο FAX +302241066979. Στο συνολικό ποσό θα πρέπει να προστεθεί και το ποσό των 15,00€ για την κάλυψη των Διεθνών Τραπεζικών Εξόδων. Αν οι πληρωμές δεν γίνουν εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται ως ανωτέρω, η Villania διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Οι τιμές που αναφέρονται για την ενοικίαση των διαμερισμάτων συμπεριλαμβάνουν τον αναλογούντα φόρο

Στοιχεία Λογαριασμού
Αρ. Λογαριασμού :
38219219
iban : gr3601203460000000038219219
bic : empograa
Rhodes Branch 346
Ag. Nikolaou str.
Rhodes 85100
Greece
Account Holders : Katholiki & Maria Manetta


Κρατήσεις ασφαλείας
Κατά την άφιξη σας στα διαμερίσματα θα “αποτυπώνεται” η πιτωτική σας κάρτα ή θα δεσμεύεται ένα χρηματικό ποσό για να καλύψει το τυχών κόστος διαφόρων επιπλέον υπηρεσιών ή προϊόντων χρησιμοποιήσετε κατά την διάρκεια της παραμονής σας.. Οι πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υπεύθυνοι για τυχών ζημιές ή φθορές προκληθούν στο διαμέρισμα καθ’ όλη την διάρκεια διαμονής τους. Κάθε επιπλέον κόστος που θα προκληθεί από ζημιές ή φθορες θα πρέπει να αποπληρωθεί πλήρως πριν την αναχώρηση του πελάτη.

Τροποποιήσεις κρατήσεων
Μέχρι και 21 ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη κάθε τροποποίηση της επιβεβαιωμένης κράτησης επιβαρύνει τον λογαριαμό του πελάτη με 20,00€

Πολιτική Ακυρώσεων
- Για ακύρωση προ των 21 ημερών μέχρι την προγραμματισμένη άφιξη
το ποσό της προκαταβολής για την κράτηση κρατείται από την Villanina.

- Για ακύρωση σε λιγότερο από 21 ημέρες μέχρι την προγραμματισμένη άφιξη ή για την μη πραγματοποίηση της άφιξης τότε ο πελέτης χρεώνεται την προγραμματισμένη διαμονή.

Άφιξη / Αναχώρηση
Στις περισσότερες περιπτώσεις ή άφιξη πραγματοποιείται μετά τις 2:00 μ.μ. καιι αναχώρηση πριν της 12.00 π.μ..

 

Κάνοντας κράτηση τηλεφωνικά ή και μέσω internet θα πρέπει να μας επιβεβαιώσετε ότι έχετε λάβει γνώση τους όρους.